Uudised

Aegviidu vallavolikogu korraline istung

12.02.2015

Aegviidu Vallavolikogu  korraline istung toimub kolmapäeval, 18. veebruaril 2015. a algusega kell 17.00 Aegviidu vallamaja koosolekute saalis.

 

Päevakorras

 

1.Vallavanema informatsioon Aegviidu Vallavalitsuse poolt ettevõetust.

Ettekanne: vallavanem Riivo Noor

2.Aegviidu valla 2014. Aasta majandusaasta aruande audiitori määramine.

Ettekandja: finantsjuht Riina Ahven

3. Aegviidu Vallavolikogu 18.09.2013. a . määruse nr 28 „Aegviidu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine.

Ettekandja: sotsiaal- ja haridusspetsialist Kristel Lään

4.Aegviidu Vallavolikogu 21.01.2015. a  otsuse nr 2 „Aegviidu valla hallatavate asutuste ja allüksuste töötajate koosseisu ning palgatingimuste kinnitamine 2015. aastaks“.

Ettekandja: sotsiaal- ja haridusspetsialist Kristel Lään

5.Riigihangete korraldamise korra kehtestamine.

Ettekandja: vallasekretär Anne Loik

6.Rahvakohtunikukandidaatide valimine.

Ettekandja: vallasekretär Anne Loik

7.Vallavanema töötasu määramine.

Ettekandja: vallasekretär Anne Loik

 

 

 

 

 

Toomas Tõnise

Vallavolikogu esimees

Tagasi