Uudised

Statistikaamet annab teada

30.01.2017

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut:

 

  • Eesti tööjõu-uuring
  • Turismi mooduluuring
  • Leibkonna eelarve uuring

 

Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut:

 

 

 

Kogu info meie uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/76422 ja meie küsitlejatel on inimesi külastades alati kaasas pildiga töötõend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel põhinevale posti- või meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse üldjuhul silmast silma intervjuuna, mõnes uuringus on võimalik küsimustele vastata ka telefoni teel või veebis.

 

Perioodiliste uuringute tegemiseks värbab Statistikaamet igal aastal ajutisi küsitlejaid. Mõnes piirkonnas vajame juurde ka põhikohaga küsitlejaid, sest uuringute maht on suurenenud

 

Tagasi