Uudised

Aegviidu Vallavolikogu korraline istung toimub kolmapäeval, 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 Aegviidu vallamaja koosolekute saalis

13.04.2017

Päevakorras

 

1.Vallavanema informatsioon Aegviidu Vallavalitsuse poolt ettevõetust.

Ettekanne: vallavanem Riivo Noor
2.Detailplaneeringu kehtestamine (Telliskivi 7).
Ettekanne: maa- ja ehitusspetsialist Anne Ruus

3.Detailplaneeringu kehtestamine (Pärna tn 1).
Ettekanne: maa- ja ehitusspetsialist Anne Ruus

4.Vallavara koormamine otsustuskorras.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

5.Aegviidu valla teehoiukava 2017-2021 kinnitamine.
Ettekanne: majandusspetsialist Enn Pung

6.Aegviidu Vallavolikogu 18.09.2013. a määruse nr 28 „Aegviidu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine.
Ettekanne: sotsiaal- ja haridusspetsialist Kristel Lään

7.Aegviidu Vallavolikogu 21.12.2016. a otsuse nr 37 „Aegviidu valla hallatavate asutuste ja allüksuste töötajate koosseisu ning palgatingimuste kinnitamine 2017. aastaks“ muutmine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

8.Aegviidu valla ja Anija valla ühinemisel moodustuva Anija valla volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna modustamine ja mandaatide jaotamine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

9.Valimiskomisjoni moodustamine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

 

 

Toomas Tõnise

Vallavolikogu esimees

Tagasi