Aukodanikud

OTTO  NEUDORF (11.11.1925-02.02.2009)
Aukodaniku nimetus omistati 1999. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja spordielu edendamisel

VALENTINE  TARTU 
Aukodaniku nimetus omistati 1999. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuurielu edendamisel

ELLI  TOOMVAP 
Aukodaniku nimetus omistati 1999. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuurielu edendamisel

PEKKA-LEANDER  JAAKOLA
Aukodaniku nimetus omistati 1999.aastal -
teenete eest Aegviidu valla majanduselu toetamisel

INNA-MAI ALGMA
Aukodaniku nimetus omistati 2001. aastal -
kultuuri  ja hariduselu edendamise eest ning Aegviidu Kooli muuseumi rajamise eest

LEMBIT  VAHTRE
Aukodaniku nimetus omistati 2003. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja hariduselu edendamisel

ELVI  ARUKAEVU
Aukodaniku nimetus omistati 2004. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuuri- ja hariduselu edendamisel

HELE  REI
Aukodaniku nimetus omistati 2005. aastal -
teenete eest Aegviidu valla kultuurielu edendamisel

ELFRIEDE  PORKVELI
Aukodaniku nimetus omistati 2006. aastal -
teenete eest Aegviidu valla hariduselu edendamisel

ALEKSANDER  SOITU
Aukodaniku nimetus omistati 2007. aastal -
teenete eest Aegviidu valla arengus

HILDA  TAMMER
Aukodaniku nimetus omistati 2009. aastal -
vallapoolse erilise austuse avaldusena

AINO KÜBAR
Aukodaniku nimetus omistati 2011. aastal -
seoses kauaaegse kultuuri- ja haridustegevusega omavalitsuse tasandil

TIJA-INTA VAIKRE
Aukodaniku nimetus omistati 2012. aastal -
vallapoolse erilise austuse avaldusena

REET PURRE
Aukodaniku nimetus omistati 2015. aastal -
Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

MAIE MURAKAS
Aukodaniku nimetus omistati 2017. aastal -
Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

 

ANNE LOIK
Aukodaniku nimetus omistati 2017. aastal -
Aegviidu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest