Elanikele

Riigiasutustega suhtlemisel vajalikud blanketid

Valla poolt osutatavate teenuste tasumäärad

Valla omandis oleva haagise kasutamise tasumäärad


Aegviidu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Lisa 1
Lisa 2
Taotlus liitumiseks
Veemõõdusõlme skeem

 

Avaldus tänava ajutise sulgemise loa saamiseks 

Elukohateate blankett allalaadimiseks