Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
 
Dokumendiregister
 
Teabenõue
 
Blanketid
 
Arengukava
 
Eelarve
 
Eeskirjad ja korrad
 
Majandusaasta aruanded
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Blanketid
EST » Üldinfo » Avalik profiil » Blanketid
Prindi
     
 

RAHVASTIKUREGISTRI TOIMINGUD

Elukohateate blankett allalaadimiseks

 

HARIDUS JA KULTUUR

Aegviidu valla eelarvest vabaühenduste toetuste taotlemise blanketid:
Toetuse taotlemise avaldus
Projektitoetuse avaldus
Eelarve
Aruanne

Avaliku ürituse taotlus

Aegviidu valla eelarvest huvitegevuse toetuse taotlus
 

EHITUS

Detailplaneeringu algatamise ettepanek
Projekteerimistingimuste taotlus
Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Ehitusloa- kasutusloa- kirjaliku nõusoleku jt. taotluste blanketid on saadaval aadressil:
https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

 

MAA JA KESKKOND

Kaevetööde avaldus

Taotlus liitumiseks

Veemõõdusõlme skeem
Liitumisleping
Liitumislepingu lisa 1

Liitumislepingu lisa 2

Avaldus tänava ajutise sulgemise loa saamiseks
Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks
Puurkaevu rajamise taotlus

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Sotsiaaltoetuste avaldus

Toimetulekutoetuse avaldus
Vajaduspõhise peretoetuse avaldus

Sünnitoetuse avaldus
Ranitsatoetuse avaldus

Koduteenuste osutamise taotlus

Sõidusoodustuse taotlemise avaldus