Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Uudised
EST » Üldinfo » Uudised
Prindi
     
 

Alates 3. juunist on peredel võimalus taotleda vajaduspõhist peretoetust

30.05.2013

Vajaduspõhine peretoetus

3. juunil 2013 tekib peredel võimalus esitada taotlus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps ning kui perekonna keskmine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal on perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel loetakse perekonna sissetulekute hulka kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva kolme kuu tulud, sealhulgas töötasu, peretoetused (v.a kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.

Kohaliku omavalitsuse töötaja arvestab taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekute põhjal välja toetust taotleva pere keskmise sissetuleku ühes kuus. Kui pere arvestuslik keskmine sissetulek jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust.

Vajaduspõhist peretoetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013. Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Alates 2015. aastast toetuse suurus kahekordistub, siis on toetuseks 19,18 eurot kuus ühe lapsega perele ning 38,36 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele

Loe lisaks Sotsiaalministeeriumi veebilehelt - vajaduspõhine peretoetus

 

Taotlemine

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks esitada avaldus Aegviidu Vallavalitsusele. Avalduses märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Avaldus