Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
 
Kontaktid
 
Palgaandmed
 
Puhkused
 
Vastuvõtuajad
 
Õigusaktid
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Õigusaktid
EST » Omavalitsus » Vallavalitsus » Õigusaktid
Prindi
     
 

 

Siit leiate vallavalitsuse määrused, mis on avaldatud Riigi Teatajas. Vallavalitsuse korraldusi vaata dokumendiregistrist või vallavalitsuses kohapeal.

1.Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

2.Aegviidu valla valimisjaoskonna moodustamine. 

3.Valla valimiskomisjoni asukoha määramine.

4.Aegviidu valla haridusasutuste 2014.aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine.

5.Ametnike värbamise ja valiku kord.

6.Aegviidu valla haridusasutuste 2015. aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine