Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
 
Raamatukogu
 
Rahvamaja
 
Õigusaktid
 
Sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Kultuur ja sport
EST » Omavalitsus » Kultuur ja sport
Prindi
     
 

Sellel leheküljel saate tutvuda Aegviidu Raamatukoguga, Aegviidu Rahvamajaga ja kultuurivaldkonda reguleerivate õigusaktidega. Valige kõrvalolevast menüüst ja tutvuge soovituga.

Huvitegevuse toetuse taotlemise blankett