Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
 
Jäätmemajandus
 
Vesi ja kanalisatsioon
 
Heakord
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Keskkonnakorraldus
EST » Omavalitsus » Keskkonnakorraldus
Prindi
     
 

Siit leiad andmed õigusaktide kohta, mis reguleerivad jäätmemajandust, vee ja kanalisatsiooni kohta ning heakorda. Samuti on siin andmed joogivee ja suplusvee kvaliteedi kohta.