Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
 
Ehitusluba
 
Ehitise kasutusluba
 
Projekteerimistingimused
 
Ehitusmäärus
 
Projektid
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Ehitus
EST » Omavalitsus » Ehitus
Prindi
     
 

Aegviidu Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke Aegviidu koolihoone tuletõkkesektsioonide väljaehitamise ja trepikoja remondi omanikujärelevalve teostamiseks. Lisa: lähteülesanne

Sellest valdkonnast leiate valla ehitusmääruse, projekteerimistingimuste andmise taotluse ja taotlused väikeehitiste ehitamiseks

Aegviidu Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke Aegviidu Lasteaia hoone keldri osa vundamendi hüdroisolatsiooni teostamise ning soojustamise ja sellega kaasnevate tööde teostamiseks. Lisa: lähteülesanne

Aegviidu Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke omanikujärelevalve teostamiseks. Lisa: lähteülesanne

Riigihange Aegviidu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava uuendamiseks.

Aegviidu Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke Aegviidu vallaraamatukogu fassaadi uuendamise tööde omanikujärelevalve teostamiseks

Riigilõivu tasumäärad alates 01.07.2015

Aegviidu Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi projektijuhi leidmiseks