Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
 
Üldplaneering
 
Detailplaneering
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Planeeringud
EST » Omavalitsus » Planeeringud
Prindi
     
 

Sellest valdkonnast leiate Aegviidu valla üldplaneeringu,detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku, informatsiooni algatatud, avalikul väljapanekul olevate ja kehtestatud detailplaneeringute kohta.