Tervishoid
Muud teenused
Olulised telefonid
   
Can't parse line!
 
 
Muud teenused
EST » Elanikele » Muud teenused
Prindi
     
 

AEGVIIDU VALLA POOLT OSUTATAVATE TEENUSTE TASUMÄÄRAD

VALLA OMANDIS OLEVA HAAGISE KASUTAMISE TASUMÄÄRAD

FEKAALIDE ÄRAVEDU
telefon 5158741

KORSTNAPÜHKIJA
Riho Sepp  55679292

KALMISTUVAHT
Aime Jakobson  58532868

POSTITEENUSED Aegviidu RRLektuse kaupluses
E-P 9:00 – 17:00        
kirjade ja pakkide vastuvõtmine ja väljastamine
        
maksete vastuvõtmine 
       
rahakaartide vastuvõtmine
       
ajakirjandustellimuste vastuvõtmine 
      
postmarkide-, postkaartide, ümbrike jms müük


JUUKSUR
telefon5289049
Tööaeg sõltub eelregistreerimisest


POHLA KODUMAJUTUS
telefon 59 199 294
Pohla tn 13

KAEVU-EXPERT OÜ
telefon 5614 0640
e-post: kaevuexpert@hot.ee

Tegevusvaldkonnad - salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine
veemõõdusõlmede ehitamine, san-tehnika paigaldamine, ummistuste likvideerimine, avariitööd, külmunud torustike
sulatamine, torustike soojustamine.

LOOMAARST ANTS RAAVA
telefon 51 05 973
Loomade pidamise ja haiguste alane konsultatsioon ning ravi. Vaktsineerimine, sise ja välisparasiitide tõrje. 
Kastreerimine ja steriliseerimine. Kasvajate operatsioonid. Nõustamine käitumishäirete korral.

OHTLIKE PUUDE RAIETEENUS
Telefon 5810 9846
Kontaktisik : Tanel Pajo, e-mail: pajolus@gmail.com või puuderaie.info@gmail.com
Ohtlike puude raie majade, liinide läheduses. Vanade puude ohtlike okste eemaldamine.

Ohtlike puude raie kalmistutel. Puude seisukorra ja elujõu hindamine. Tööd kõrgustes kasutades korvtõstukit.
Kinnistute hooldustööd (võsaraie , trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon tasuta.

 

KATUSTE PUHASTAMINE LUMEST
Aivar Aitsar 588 95 904

TEEDE JA TÄNAVATE TALIHOOLDUS AEGVIIDUS
BJ Tootmise OÜ 50 46 476

VANADE REHVIDE VASTUVÕTT AEGVIIDUS
Tarvo Kornel rehvitöökoda 510 76 34

Avatud iga kuu esimesel reedel