Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad

 Aegviidu Valla poolt osutatakse elanikele järgmiseid teenuseid:


- võimalus rentida Noortekeskuse, Lasteaia, Kooli ja Rahvamaja ruume;
- võimalus kasutada valla bussi;
- võimalus kasutada valla järelhaagist;
- võimalus kasutada paljundus-  ja väljatrükkimisteenust;
- valla lehes "Aegviidu Aeg" kuulutuste ja reklaami avaldamine;
- vee- ja kanalisatsioonivõrgu kasutamine.

Valla poolt osutavate teenuste tasumäärad on kinnitatud Vallavalitsuse poolt:


- Aegviidu Noortekeskuse ruumide renditasu 10 €/tund, kusjuuresalates 3-ndast tunnist 2 eurot tund;
 

- Aegviidu Lasteaia ja Aegviidu Kooli ruumide renditasu 2 €/tund laste ja 4€/tund täiskasvanute gruppidele, kusjuures ööpäevase kasutamise korral 20€ laste ja 40€ täiskasvanute gruppidele;
 

- Aegviidu Rahvamaja ruumide renditasu
       *seminariruumidena 50 € ühekordse tasuna ööpäeva kohta (kellaaegadel 9-17)
       *peoruumidena 100€ ühekordse tasuna ööpäeva kohta (kellaaegadel 18.00 kuni 8.00)
       *tunnihinnana 10 € tund

 

- Aegviidu valla sõidubussi kasutamine 2,24 €/tund, millele lisandub 0,45€ kilomeetri eest;
 

- Sotsiaaltransport eakatele väljaspool omavalitsust asuvatesse asutustesse või eriarsti juurde 0,15€ kilomeetri eest;
 

- Aegviidu Vallavalitsuse ja Aegviidu valla hallatavate asutuste poolt osutatava paljundus- ja väljatrükkimisteenuse hinnaks 0,20€ lehekülg;
 

- Aegviidu Vallavalitsuse poolt osutatava värvilise väljatrükkimisteenuse hinnaks 0.64€ lehekülg;
 

- Aegviidu valla  omandis oleva haagise tasumäärad - 24 tunnise kestusega rendiaja eest tasutakse 10€, alla 24 tunnise rendiaja korral tasutakse 1 tunni eest 3€;
 

- Valla lehes "Aegviidu Aeg" kuulutuste ja reklaami avaldamise hind sõltub kasutatava pinna suurusest - 1/8 lehekülge (A4) 10€, 2/8 lehekülge (A4) 20€ ......8/8 ehk 1 lehekülg (A4) 80€;
 

- Tänavakaubanduse müügipileti hind 3.20€ ühe müügipäeva eest;
 

- Ühisveevärgi hind 0,77€ m3;
 

- Ühiskanalisatsiooni hind 0,96€ m3;
 

- Vee müük hüdrandist 2.30€ m3;
 

- Veemõõtja plommi eemaldamine (v.a. esimene kord) 5€/tund;
 

- Liitumispunktis ühisveevärgi või -kanalistasiooni sulgemine või avamine (v.a.esimene kord) 5€/kord.