Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
EST » Üldinfo » Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
Prindi
     
 

Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping

Ühinemislepingu lisa 1 - Seletuskiri

Ühinemislepingu lisa 2 - Valla kaart

Ühinemislepingu lisa 3 - Riikliku ühinemistoetuse arvelt osaliselt või täielikult rahastatavate investeeringuobjektide loetelu

Ühinemislepingu lisa 4 - Aegviidu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Ühinemislepingu lisa 5 - Anija valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

19.september 2016 arengukava ja ühinemisläbirääkimiste rahvakoosoleku protokoll

Aegviidu Vallavolikogu otsus nr 25 - Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuse kinnitamine Aegviidu ja Anija valla ühinemise kohta

Aegviidu vallavolikogu otsus nr 27 - Õiend Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta

Aegviidu vallavolikogu otsus nr 28 - Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu kinnitamine

Aegviidu Vallavolikogu otsus nr 29 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Vabariigi valitsuse määrus: Aegviidu valla ja Anija valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine