Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping

Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping

Ühinemislepingu lisa 1 - Seletuskiri

Ühinemislepingu lisa 2 - Valla kaart

Ühinemislepingu lisa 3 - Riikliku ühinemistoetuse arvelt osaliselt või täielikult rahastatavate investeeringuobjektide loetelu

Ühinemislepingu lisa 4 - Aegviidu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Ühinemislepingu lisa 5 - Anija valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

19.september 2016 arengukava ja ühinemisläbirääkimiste rahvakoosoleku protokoll

Aegviidu Vallavolikogu otsus nr 25 - Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuse kinnitamine Aegviidu ja Anija valla ühinemise kohta

Aegviidu vallavolikogu otsus nr 27 - Õiend Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta

Aegviidu vallavolikogu otsus nr 28 - Aegviidu ja Anija valla ühinemislepingu kinnitamine

Aegviidu Vallavolikogu otsus nr 29 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Vabariigi valitsuse määrus: Aegviidu valla ja Anija valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine