Vallavalitsus

Vallavalitsuse koosseis:


Riivo Noor - vallavanem

Airi Noor

Peeter Krevald

Tiina Paltser

Riina Ahven

 

Vallavanem kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu 27.11.2013. a otsusega nr 39 "Vallavanema valimistulemuste kinnitamine"

Vallavalitsus kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu 04.12.2013. a otsuse nr 43 "Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine" osaline muutmine