Uudised

Kas oled e-arvetega tuttav?

19.09.2016

Mis on e-arve?

  • Elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas.
  • Aja- ja töömahu säästlik.
  • Loodussõbralik.
  • Ei ole pdf-arve.
  • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).
  • Infot veel Pangaliidu kodulehelt.

Mis on eesmärk?

Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2016. aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.

E-arvetest saad rohkem infot rahandusministeeriumi veebilehelt aadressil http://www.fin.ee/e-arved

 

Tagasi