Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
 
Haridustoetused
 
Lasteaed
 
Kool
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Haridus
EST » Omavalitsus » Haridus
Prindi
     
 

Sellel leheküljel saate tutvuda Aegviidu Lasteaia, Aegviidu Kooli ja haridusvaldkonda puudutavate õigusaktidega. Valige kõrvalolevast menüüst ja tutvuge soovituga.