Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Teed ja tänavavalgustus
EST » Omavalitsus » Teed ja tänavavalgustus
Prindi
     
 

Aegviidu valla tänavavalgustus lülitatakse sisse 1.septembril.

Teede ja tänavate sulgemise maks